Добре дошли!

Дата: 12.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Неделя —
време гальовно,
молитвено
и черковно!...

Дата: 12.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Които каят
се, надежда, вяра и
любов вещаят!...

Каят се — сиреч
любов и надежда, и
вяра вещаят!

...............................................

Каят се! — Вяра,
надежда, любов и
премъдрост* вещаят!...

====================

*премъдрост —
от гръцки език — (σοφία)

Дата: 11.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Имах си кака и батко! —
Сгряват ме те неуморно! —
Човечността им крепѝ ме
и на душа е просторно!

Имам! си кака и батко! —
Те — със сърца-благосло̀ви
и мирогледи градивни,
чупят тъгѝ и окови!

Имам! си кака и батко! —
Ръчкат, окрилят, подтикват! —
С тях се живее щастливо! —
Те в мен усмивки извикват!

Имам! си кака и батко! —
Живи и прѐлюбвестру̀йни! —
Двойка! — Чуда̀тка с чуда̀тко!
И светлина помежду̀ ни!...

Дата: 08.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

на човечеството
съдбините —
и преди
и днес —
предначертани —

сили тъмни
дърпат му юздите
и с остен
му произвеждат
рани

Дата: 08.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

с
морето синевата
слива се и
с обич го опива

Дата: 08.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

морето с цвят на
царска кръв — обича ни
и необятна

обичта му е към нас
и жизнеблагодатна

Дата: 08.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Морето падна на колѐне,
прехласнато от синевата!
И в миг, от нея озарено,
в сърцето си я запечата!

И се морето развълнува,
и развилня, и разбесня се,
и че по него тя заплува —
да я обича — не миряса!

Ех, ти море ощастливено,
от синевата запленено,
чрез нея — ведро, възвисено,
разхълцано и насълзено!

...................................................................

Море и синева едно са! —
Че им любов реши въпроса!

Едно! море и синева са! —
Нали ги обич короняса?!...

Дата: 06.07.2020
Категория:
Автор: rhymefan

безлюбо̀вие —
(множество) безчислени
лекомислени

Дата: 05.07.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Всеки рицар на доброто
бори се и сам със злото,
но триумфът е в хорото!

Дата: 04.07.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

"След мен и потоп!" -
казал алчният Крал
и тъй прави до гроб
всеки, който е крал!

Pages