Добре дошли!

Дата: 07.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

добър се кътка
и не забелязва, че
се роб оказва...

Дата: 07.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

състезание
по
колоездене —

вятър по̀ривен
в сърца
загнезден е

състезателите —
в
напрежение

с —
кой ще бъде първи —
в съкровение

а
Родината —
и тя се притеснява

и
сполу̀чища
на всички пожелава

Дата: 06.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Връщаме се в детството,
щом запазим чувството
на любов в семейството!

Дата: 05.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

от дупката си
адът се подава при
БОГОзабрава

и в дупката си
се заравя — че е БОГ
ЛЮБВЕизява

Дата: 03.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Човек щом обича,
щастлив се нарича,
а който щастлив е,
добър и правдив е!

Дата: 02.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

На Шипка всичко е спокойно,
под преспи падналите спят,
но пред безсмъртието бойно
сърца признателни туптят!

Дата: 02.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Талант афористичен
не е оптимистичен,
нито песимистичен,
а истински Човечен!

Дата: 01.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

ПРЕДПРОЛЕТНО
След вихри снежни в януари
и леден мраз през февруари
настъпи Март, перчем развял,
за китна пролет закопнял!

Южнякът зимни бури гони
далеч от родни небосклони
и с глас приятелски шепти:
"Човече, с мене полети!"

Бих искал, вятърко любезни,
напук на пропасти и бездни,
надмогнал всички теглила
да литна с пролетни крила!

Дата: 28.02.2021
Категория:
Автор: rhymefan

което живя —
бе уви на живота
едва чернова

................................

едва чернова
бе — което в живота
уви изживя

Дата: 28.02.2021
Категория:
Автор: rhymefan

никому човек
освен на БОГ не бива
да е подчинен

Pages