Добре дошли!

Дата: 19.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Lehn’ deine Wang’ an meine Wang’,
Dann fließen die Thränen zusammen;
Und an mein Herz drück’ fest dein Herz,
Dann schlagen zusammen die Flammen!

Und wenn in die große Flamme fließt
Der Strom von unsern Thränen,
Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt –
Sterb’ ich vor Liebessehnen!

Heinrich Heine

извори:

https://de.wikisource.org/wiki/Lehn%E2%80%99_deine_Wang%E2%80%99_an_mein...

Дата: 19.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Народа, който продава,
по двеста хиляди лева
заплата днес получава,
макар че ад заслужава!

Дата: 17.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

добро да види —
не могла една страна —
от жалкоѝди

Дата: 17.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

„завършилите“
с двойки — на върха на бази
и надстройки

Дата: 17.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Богатата наша България
богатства на чужди раздава,
а своите в златна лотария
със златни надежди дарява.

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Любовта е като цветята -
засява се чрез словата,
а разцъфва чрез делата.

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

За едни толерантност
означава безличност,
а за други - човечност.

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Лесно ги пързалят,
които ги хвалят,
но трудно пързалят,
които ги калят!

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

От къщи за гости
на алчни и прости
сме още на пости!

Дата: 15.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Половин истини,
половин законност,
половин демокрация -
това е днешната
наша ситуация!

Pages