Добре дошли!

Дата: 19.01.2021
Категория:
Автор: rhymefan

примката
на собствената шия
се затяга

колчем
на предател
(по погрешка)
се помага

Дата: 18.01.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Който жертва си главата
за да царства Свободата,
вечно чества го страната!

Дата: 18.01.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Който криви си душата,
същият е и в словата
и такъв е и в делата!

Дата: 18.01.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

По-добре продажни
да ме цензурират,
отколкото безбожни
да ме аплодират!

Дата: 18.01.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Добротата е качество,
но е нужно количество
за щастливо Отечество!

Дата: 17.01.2021
Категория:

ПО РЪБА НА АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Дата: 16.01.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Словата ми блокират
и достъпа ми спират,
бунтовни ги намират,
затуй ме цензурират.
Тъй цензурната драма
превръща се в реклама!

Дата: 16.01.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

По Великденско време,
срещу днешното бреме
да възкръснат навреме
всички, дето им дреме!

Дата: 15.01.2021
Категория:
Автор: rhymefan

нагаждачите
успяват —
току виж
и управляват

Дата: 15.01.2021
Категория:
Автор: rhymefan

Du mein Körper,
Kerker meiner Seele,
Laß sie fliegen,
Doch solang ich noch lebendig bin!...

Seele Du,
Befrei Dich schon,
Fliege in die Höh' und schau,
Was sind
Freiheit,
Lieb'
Und
Ewigkeit!...

източник:

BIBLIOTHEK DEUTSCHSPRACHIGER GEDICHTE
AUSGEWÄHLTE WERKE XXIII
S. 155

(БИБЛИОТЕКА НА НЕМСКОЕЗИКОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗБРАНИ ТВОРБИ XXIII
стр. 155)

...................................................................................

превод:

Pages