April 2013

ЧОВЕЧНОСТ

Бъди човечен
и помагай и други
да са човечни!

КАКВО ...

Какво повече
от - да ощастливяваш
и бъдеш щастлив ?!...

ИСУС

СТРАСТНАТА СЕДМИЦА!
ДА СИ СПОМНИМ ЗАЩО ДОЙДЕ
И ЗА КАКВО БЕ РАЗПЪНАТ ИСУС...

Звезда най-ярка в небесата
от радост Господ сътворил
когато в бедност на земята
Исус сред ясли се родил.

Изпълвал с пламъци небето
божествен огън тази нощ
и парел като жар сърцето
на Ирод в блудния разкош.

Пророци древни разгадали
що значи звездния пожар
и тайно хората мълвяли
за нов, невиждан Господар.

Но не блестящата корона,
а честност, обич, доброта
Исус поискал от амвона
да греят вечно над света.

ПРЕГЪНАТА ЖЛЪЧКА

Както казва медицината прегънатата жлъчка е анатомична особеност. Но тази на пръв поглед безобидна особеност може да доведе до много сериозни последствия. Пишещият тези редове го потвърждава от собствен опит. Затова иска да предпази други от последствията. След дългогодишни митарства, макар и без медицинско образовавие, разбрах, че жлъчката е малка торбичка, събираща сок, отделян от черния дроб, който се излива след приемане на храната. При прегъната жлъчка събраният сок в нея е в нищожно количество и затова храносмилането е затруднено.

ДУША И ДУХ

Душа и дух не
пускат кръв , но болка в тях
опустошава ...

АЛТЕРНАТИВАТА

Все по-често се чува въпросът: каква е алтернативата? На този въпрос, за съжаление, почти толкова често отговорът е: липсва алтернатива! Всъщност, има алтернатива, но истинският въпрос е: кой ще я приложи? В каква посока може да се търси алтернативата?

ГЕНОЦИДЪТ

Днес е денят на Арменският геноцид! Признат е от много страни, но не и от България. Самото признаване не е омраза, а помен за жертвите и поука за цялото човечество. Какъвто е Еврейският геноцид. Признаването на един геноцид предпазва след време от друг. Ако Арменският геноцид бе признат веднага след 1915 г. нямаше да има Еврейски. А ако Българският геноцид бе признат след Освобождението нямаше да има Арменски. Сега има признат само Еврейски, което широко отваря вратите за следващите. Така се появиха Кампучийски, Чилийски, Иракски, Африкански и още много други.

ПАНТА РЕЙ

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА!

О, Хераклитово движение!
Земята-пумпал бясно се върти
и слънчевото отражение
като камшик край шията блести.

Какво, почувства ли умората?
Ти толкоз дълго вече се въртиш
и от враждата между хората
започна страшно много да тежиш!

От твоя бяг край двата полюса
на атомния първобитен век
изхвръкна като птица в Космоса
да търси дом и сигурност човек.

(***) , Ренате Голпон , превод от немски език

Огънят в камѝната
кара вѝното да искрѝ почтѝ така
както искрят очѝте ти .

(***) , Ренате Голпон , превод от немски език

Земята вдишва
през пролетта нов живот.
Човек въздиша.

Pages