July 2013

МЯРКАТА

Който само дава - обеднява,
който само взема - озверява
и настъпва истинска агония
ако няма в мярката хармония.

( *** )

Над всекиго от
нас звездѝца св`ети , за
да сме съгр`ети !...

ДУМИТЕ /по rhymefan/

Мъдрите думи
са вечният глашатай
на истината...

КОМПЮТЪРЪТ

Ти , ДЕТ`Е , си моят ЦАР ВСЕЗВ`ЕЗД !
В д`ебрите ми влез и пребродѝ ме !
Волята ти ще изпълня с чест !
Пр`едан съм ти и нед`ей щадѝ ме !

По клавѝшите ми щракаш ти -
букви , знаци и числа изпѝсваш ! -
А сърцето ти в захлас туптѝ
и се чудиш и дивѝш , и слѝсваш !

Аз съм твой приятел съкровен ! -
Най обѝчам теб и се старая
да не бъркам , за да вярваш в мен
и чрез мен да усвоѝш безкрая !

триедѝнство

Триедѝнство - БОГ ,
Човек , всел`ени ... Нека -
в рѝма ... спо`ени !...

в смутни времена

в смутни времена
думите нямат право
на летен отпуск

едно момче

„ За мен в любовта
е щастието ! “ - едно
момче споделѝ .

„ За мен любовта
е в щастието ! “ - подѝр
лет`а преоткрѝ ...

ГОРЕЩО ЛЯТО

Мълчи притихнала гората,
не трепва в жегата лесът
и чува се сред тишината
на ручей сребърен гласът.

Оглася бодро и звънливо
леса безгрижният поток
и буди чудото пенливо
дола задрямал и дълбок.

Далече мяркат се полята,
обвити в златна мараня
и чакат жадно небесата
да пратят хлад и ведрина.

( *** )

Дългочакано
лято !... И пременѝ се
в слънце душата !...

безброй

омраза и любов

безброй единоборства

но нека любовта

в победите упорства

Pages