August 2013

( *** )

Събѝрай л`ете
топлин`а , за да е по -
немр`азно с`етне ...

( *** )

Народът ѝма
за лятото мъдрост : „ Ден
годѝна хр`ани . “ ...

( *** )

Бели
Отчи
Гълъбе !...

Адът на лятото

Пожълтели листа, похабени цветя...
Не сезонно, а болни от суша.
Не разстила килим от бои есента.
Още лято е- късно, задушно.

Даже птиците жадни не пеят навън.
Умърлушени в локвите лягат.
Няма нощи прохладни, ободрителен сън,
няма даже прегръдки на прага.

Уморено е всичко от този застой.
А в гърдите е тежко. И пусто.
Постоянни прогнози за безмилостен зной
и безводни, напукани устни...

Път към ада... Но Господ се смили изведнъж
и небето свирепо настръхна.
И пороен се люшна най- прохладният дъжд.

( *** )

Четем и пишем
отгоре надолу - от
небе към земя ...

Мъдростта е от
небето ... Изобщо от
него е всичко ...

( *** )

Бяг
от
грях

( *** )

При мисълта за
Кавказ ... грейва в сърцата
небесен екстаз !...

БОГ /по rhymefan/

Будни
Очи
Грижовни...
/многото акро-хайку показват само част от безкрайността, величието и човеколюбието на този космически образ, наречен още в древността от хората с краткото име БОГ/...

Pages