August 2013

преводът

Първоѝзвор е творбата !
Пр`еводите ѝ - събратя ,
ѝ се срутват пред нозете
и подемат ѝ зав`ета !

И макар и припознат
чрез труда на преводача ,
нека бъде благодат
за на хубостта търсача !

( *** )

Блаж`ениян`осецът -
Огласѝтелят
ГОСП`ОДЕН

( *** )

Нека Любовта
трън на н`едоброто е
в окото !... Амѝн !...

( *** )

Слов`есен сладкѝш
със сълзѝ се спо`ява ...
Слов`ата сълзѝш ...

( *** )

Бесове
Отпъждащият
Галилеец

( *** )

Билка
От
Голгота

( *** )

Болка
От
Голгота

„ Но ... стига ми тая награда - “ - Христо Ботев

Стѝга и тая награда -
да каже някой след време ,
ако от нещо пострада :
„ О , стѝхче , моля те , сгрей ме ! “ ...

( *** )

Благославя
Озарява
Грехоопрощава

( *** )

Безкористна
Опора
Грее

Pages