August 2013

РАЙ

Ер`ато
Сияе

В
Душата
Ѝ
РАЙ
Е

От
Него
Слов`ата

Струят
В
Необ`ята

И
Нека
Когато

Тег`оби
Гнетят
Ни

На
Тебе
Ер`ато

Крепѝ
Се
Дух`ът
Ни

........................

И
Нека
Ер`ато

На
Тебе
Когато

Тег`оби
Гнет`ят
Ни

Крепѝ
Се
Дух`ът
Ни

опит за акро-хайку

Бр`ани
От
Г`орест

СЕЛО ДОЛЕН - ЧЕРКВАТА СВЕТИ НИКОЛА

Тези дни с приятели посетихме село Долен, община Сатовча, Западни Родопи. Селото е архитектурен резерват. Някога в него живеели над 2,5 хиляди, а сега живеят около 450 българи. Повечето са мохамедани и много малко - християни. В селото има две красиви джамии и не по-малко красива черква св. Никола. Джамиите са добре поддържани, за разлика от черквата. Вероятно се дължи на различния брой вярващи, които живеят задружно и в разбирателство. Черквата е строена в началото на XIX век и представлява не само християнска, но и архитектурна ценност.

( *** )

Нима
Любовта
Отстъпва ?!...

БАЩИТЕ /по rhymefan/

Бащите
Опрощават
Грешките...

опит за акро-хайку

Битието
Означава
Градивност

ПОДОБИЕ

Каквото горе,
такова е и долу,
отвън и вътре...

( *** ) - Ингрид Петраш - ( Petrasch , Ingrid ) , превод от немски език

като овче стадо
туткат се в небето облачета
пред летеца

.............................................................................................

am himmel trödelt
eine herde schafswölkchen
vor dem flieger her*

.................................................................................................

*( ich bin einverstanden - unter der Voraussetzung,
dass neben die bulgarische Übersetzung
die deutsche gesetzt wird!
Ingrid Petrasch )

`обично - `обични

нека лятото е
знойно
`обично
и
стихор`ойно

нека са лет`ата
знойни
`обични
и
стихор`ойни

( *** )

Бяло , зелено ,
червено , триб`агрено ,
най - съкров`ено !

.......................................................

........бяло..............
...... зелено...........
......червено..........
...триб`агрено.....
най - въждел`ено

Pages