January 2014

„ искайте и ще ви се даде “ - ( Лк. 11:5-10 )

ЛЮБОВ безспир
душевен мир
.................................
до БОГ-ПАСТИР

ПРИСЪДА /по rhymefan/

Злото получи
доживотна присъда
от Страшния съд...

( *** )

адът получи
присъда от Страшния
съд ДОЖИВОТНА

ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Римският господарски девиз бе "Разделяй и владей!", а днешният властнически е "Разкапвай и владей!". И двата имат за цел поробването на човека и човечеството. Дано утрешният е "Обичай и живей!"...

ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ

Духът е горда птица,
душата - славей нежен,
а тялото гнездо е
сред Космоса безбрежен.

Духът е вик победен,
душата - зов любовен
и никога не свършва
дуетът им съдбовен.

Духът е звезден кораб,
душата - странник вечен,
а тялото е пристан
по пътя им далечен.

Духът е жарко слънце,
душата - грозде южно,
а тялото е чаша
за тържество задружно.

Духът е бистър ручей,
душата - земна жажда
и като китна пролет
човекът се възражда.

неизплатѝма

Неизплатѝма
е цената , че на КРЪСТ
бе КРЪВ пролята ...

( *** )

зѝмата мъдро
отстъпва и девата
ПРОЛЕТ напъпва

НАШИЯТ НАРОД /по rymefan/

Нашият народ
непреклонен и свещен
е отколе шен...

( *** )

нашият народ
отколешен
отколе шен

( *** )

нека вместо „млад“
въведат „скорошен“
скоро шен

Pages