February 2014

( *** )

съдържание
и смисъл любовта е
на животите

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

лозето зарязах
с вино го облях

любовта опазих
с вино я съгрях

лозе любовта е
вино щом ухае

лозе любовта е
вино е
и
РАЙ
е

( *** )

„ БОГ - ДОБРОТО ! “ е
свят поздрав и нека го
ѝма и утре !!!

на (само)образоващия се

дерзай
творѝ

творѝ
дерзай

и ще
те радва
урожай

че си
дерзал

че си
творѝл

и че
ДОБРО

си
съградѝл

ЯДОВЕ /по rhymefan/

Човек когато
угодно се ядосва
се захаросва.
Ала когато
за правда се ядосва
без дъх се просва...

( *** )

любовта дойд`е
и в миг се повредѝха
тръпком`ерите

любовта дойд`е
и в миг разп`аднаха се
тръпком`ерите

( *** )

Човек , когато
се ядосва , се косѝ
и се износва ...

Човек , когато
се ядосва , си вредѝ
и се износва ...

Човек , когато
се ядосва , своето
сърце жигосва ...

( *** )

днес се нагазва
в любовни водѝ и се
лозе зарязва

ВЪЗРАЖДАНЕ

Любовта е сърдечност,
доброта и човечност,
зарад тях всеки път
се възражда духът.

Не за алчност и злоба,
или друга прокоба,
а над никой народ
да не тегне хомот!

НАЧАЛОТО /по rhymefan/

В началото е
словото, а любовта
е навсякъде...

Pages