March 2014

( *** )-Хосе луисд Винсент-(Испания)

мълнии
шумът на дъжда
изчезва

Сърдита

Любовта ми се намръщи.
Изгоря без пламък.
Бе с години моя същност.
Ала днес я няма.

Метна раница през рамо.
Не поиска нищо.
Даже не направи драма -
дим от пепелище.

Любовта ми е сърдита.
Беше търпелива.
Беше гладна.После – сита.
И немилостива.

Беше млада. Но посърна.
От бодливи думи.
Колебливо се обърна.
Сви се помежду ни.

Настани се най- отляво.
Може би- потребна?
Над тъгата мост направи -
между мен и тебе.

( *** )

Додето смъртта
разделѝ ги , крепѝ ги
една ЛЮБОВТА !!!

по ѝзповед на `юноша пред своя с`ъдник - ЛЮБОВТА

Как ѝскам да се обясн`я
на туй девойче мѝло !
Но се предателски свен`я ,
а в гърлото - горчѝло ...

Ще я обѝдя , без да ща ,
пък тя не заслужава .
Ще си мълча за тез' неща -
дано не се познава .

Ден , два от хубостта крада ,
като я съзерцавам ,
но в трети губя ѝ следа -
самотен си оставам .

А тя е хубава една ! -
Повтарям си безмълвно .
Нагледах се на свят дребнав ,
пък тя ме тъй погълна ...

Можем ли

Можем ли да си простим отново,
да отмием нагнетени думи,
погледи камшични? Да заровим
злостния сарказъм помежду ни?

Можем ли магията тревожна
да прикрием с болнични одежди?
Вместо да я заведем под ножа,
да й купим хапче за надежда?

Можем ли с наивността на птиците
простичко на двора да запеем?
Или като онзи странстващ Рицар
да се борим с вятърни злодеи?

Късно ли е? Облакът проплаква
и закрива слънцето сърдито.
... Пръстите ти се насочват в мрака.
С моите се срещат. И се сплитат.

( *** )

С`амо скромността
е качество , което
не притежава(т) ...

( *** )

радостна тъга ...
тъжна радост ... плач - смешнѝк ...
смях плачлѝв ... - жив`от ...

( *** )

Има ли мир след
омиротворѝтелно (респектѝвно : - омиротровѝтелно)
нато-р`яване ?...

( *** )

сама душата
себе си не топли и
я давят вопли

благослов`ени всѝчки

млад`енческо-млад`ежки
увлеч`ения

млад`енческо-млад`ежки
посвещ`ения

млад`енческо-млад`ежки
огорч`ения

млад`енческо-млад`ежки
въждел`ения

Pages