March 2014

ПРЕГРЪДКА

Човек се ражда,
за да прегърне с обич
всички по света.

От любов човек
и за любов се ражда,
жаден за любов...

опит за прав и обратен хексаметър в рамка на хайку

кръста недей
на отнетото щастие
цял живот м`ъкна

недей цял живот
на отнетото щастие
кръста мъкн`а

идея (по детски)

и
де
я ?!...

ѝде ?!...
я ?!...

ѝде
я !...

и
дей
я !!!

.................

и
дея !!!

( *** )

Изгубиш ли си
свободата , нѝкой си
за светлината ...

да усèти въздуха

само роб може
да усети въздуха
на свободата

ВРЕМЕ Е! /по Wendy/

Трябват надежди,
трябват мечти, но трябват
и "чисти ръце"...

Стига

Стига надежди,
стига мечти, време е
да изтрезнеем.

( *** )

Кого с ЛЮБОВ да
възмездява , ГОСПОД БОГ
СИ САМ решава ...

ОСВОБОЖДЕНИЕ /по rhymefan/

След двеста летно
и пет вековно робство -
поклон, Русия!

ПОЛУПРАЗНА, ИЛИ ПОЛУПЪЛНА Е ЧАШАТА?

Този сайт функционира от януари 2013 г. Преди няколко месеца забелязах, че авторите в сайта са над 500. Днес с голяма изненада открих, че са над 5500. Почти всички са с чужди имена, а българските автори, публикуващи в сайта, са 4-5. Оптимистичното в случая е, че сайтът е доста посещаван /съдейки по авторите и текстовете на различни езици/, а песимистичното - че твърде малко са българските, а още по-малко публикуващите български автори. Затова, откровено казано, съм затруднен да кажа дали чашата е полупразна, или полупълна. Но, както някой би казал: каквото е, такова е положението.

Pages