May 2014

( *** )

... да допринася ...
... кой с което може ... за
по - добър живот ...

... да допринася
за по - добър живот ... кой
с което може ...

( *** )

За теб се сеща
с`амо самотата ... Пак
ли с нея - среща ?...

Със самотата
пак ли ѝмаш среща ?... Тя
те с`амо сеща ...

следдвадесетичетвъртомайско

СВЕТЛИЯТ ПРАЗНИК
НЕ ЗНАЕ забрава И
ВЕЧНА МУ СЛАВА !!!

( *** )

По Стоян Михайловски -

„Върви , народе възродени,
към светла бъднина върви, ...“ :

Върви , народе
възродени , към светла
бъднина върви !

ЧЕСТИТ 24-ТИ МАЙ!

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА
НАЙ-СЪВЪРШЕНАТА
АЗБУКА НА СВЕТА!

МЕТОДИЙ И КИРИЛ ОТКРИХА
ТРАКИЙСКОТО СЛАВНО ПИСМО
И ГОРДО ПРЕД РИМ ЗАЩИТИХА
БИБЛЕЙСКОТО НАШЕ ЧЕТМО!

ЧЕСТИТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ МАЙ

Константин
наречен Кирил

в бъдното напред
се взирал

и прозрял го
и достигнал

и език един
въздигнал

най - единствен
най - божествен

на народ
насила бедствен

Кирил
с брат сърцат -
Методий -

двама братя
световоди

на дух`а
и на словата

азбука създали
свята

за да жари
по земята

и блести
и в небесата

С нея БОГ
да се възпява

и в дел`а
да се възславя

удивителночудата
възхитителноблаг`ата

( акро*** )

Любов
Учѝтелко
Душеспасѝтелко
О ́бичнозряща
Сърца
Творяща

ХВАЛА И СЛАВА! /по rhymefan/

Хвала и слава
на Константин Велики
и на Елена,
чеда тракийски
и пратеници святи
на Исус Христос!

Хвал`а !

Хвал`а на Свет`а
Елена и на Светѝ
Константѝн ! Хвал`а

им , че всеутвърдѝха
вярата в Б`ОЖИЯ СИН !!!

( *** )

... м`оли дяволът
за покаяние ... от
отчаяние ...

... м`оли дяволът ...
от отчаяние ... за
покаяние ...

.....................................

Г`ОСПОДИ , простѝ
му , стѝга той в Добр`о да
се превъплътѝ ...

Pages