May 2014

СВОБОДНА ВОЛЯ /по Wendy/

Бог е безгрешен,
защото няма човек
създаден грешен.

Бог е съвършен,
защото може човек
да се поправи...

( *** )

със слънцесветли
стѝхове светът себе
си съхранява

( *** )

Вместо „б`олници“
„оздравѝтелници“ ! - И
надежди всява !

Вместо „б`олници“
„оздравѝтелници“ ! - И
обнадеждава !

опит за „танка“ от различнор`авни и/илѝ равноразлѝчни ъглѝ

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са такѝва сякаш не
тѝ се ѝска да свършват

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са такѝва сякаш ти
се ѝска да нямат край

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са - сякаш от тях да не
можеш да се откъснеш

.................................................

на Христо Ботев
и Петя Дубарова
творенията
са творбѝ от дел`а и
слов`а - твор`ени ят`а

РОБСТВО /по rhymefan/

Робува трудът
и талантът, затова
гладува светът...

( *** )

Безхлебен трудът
е и вчера , и днес , и
гладува светът ...

( *** ) - Мацуо Башо - (Япония)

с днешна дата - не
заспива нощта - с поглед
все към луната

( *** )

... и тук ... и по цял
свят господѝн крад`ецки
е най-зам`ожен ...

... и тук ... и по цял
свят господ`а крад`ецки
са най-зам`ожни ...

( *** )

Трудът на Кирил
и Методий всички към
възх`оди в`оди !!!

ВЕЧНА СЛАВА НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ИМЕННИЦИТЕ!

МЕТОДИЙ И КИРИЛ ОТКРИХА
ТРАКИЙСКОТО СЛАВНО ПИСМО
И ГОРДО ПРЕД РИМ ЗАЩИТИХА
БИБЛЕЙСКОТО НАШЕ ЧЕТМО!

Pages