May 2014

от утробата на надеждата

стихът
е
акушер

който
разражда
щастието

от
утробата

на
надеждата

СЛЕДИ /по rhymefan/

Следи оставят
чувствата и мислите,
които сгряват...

( *** )

ословес`ени
чувства и мѝсли нека
орадост`яват

ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА !!!

ДНЕС Е ДЕНЯТ НА
ПОБЕДАТА !!! Нека се
помни и т`ачи !!!

( *** )

щастието да
си отместеният от
гроба МУ камък

( *** )

в промежд`утъчни
мѝгове намѝга все
пак и щастие

( *** )

къде ли не все
любовта се спряга и
все не дотяга

„БОГ Е ЛЮБОВ“

любовта
е
мироглед

обичта
е
мироглед

ЛЮБОВТА СИРЕЧ
ОБИЧТА Е МИРОГЛЕД
С ГОСПОД БОГ НАПРЕД

На Светѝ Георги Победоносец

този
който победѝ ламята

този
който змея победѝ

нека бди
над всѝчки по Земята

за да няма
повече бедѝ

( *** )

стих самор`оден
се пръкна отнейде и
`ОБИЧ дов`еде

Pages