July 2014

ДОХОДНИ ЗАДАЧКИ /по rhymefan/

Оказаха се доходни задачки -
от НатУра да натУрат пачки...

една от

еднà от трỳдните задàчи
è
„натỳра“ „нàтура“ ли знàчи

сърц(евин)ата на четивата

сърце за всяко
четиво е - в твоето
да вижда свое

на всяко четиво
мечта е - твоето
сърце да вае

всяко четиво
мечтае - в тебе
свое да извае

ПРЕКРАСНОТО

Прекрасното е
одухотвореното
красиво нещо...

( *** )

Недèй в сърцàта
ни наднѝча , стѝхо ле ! -
не тѝ прилѝча !!!

Чуй молбàта ни ! - Недèй
душѝте ни разсѝча !!!

любовта

очудесява

ТРЕВОЖНОСТ

Всяка тревожност
е противоположност,
но и възможност...

( *** ) - Лев Вершинин , превод от руски език

Колко е къса
пред казън нощта . Ще си
легна по - рано .

( *** )

„И под скъсан чул
хубавото магаре
си личѝ “ - казват ...

спòмени

спòмени нахлуват
бързо се преплитат
спòмени бушуват
шумолят и питат

спòмени играят
ловко се нагаждат
спòмени дълбаят
пеят и досаждат

в спòмени се спъват
спòмени прескачат
в спòмени се смеят
вътрешно ... и плачат

Pages