July 2014

( *** )

Стихът пò е стих
без чуждѝци . Важѝ за
всѝчки езѝци ...

НОЩ И ДЕН

Нощта зависи
от сърдечно зрящите,
за да стане ден.
Денят зависи
от сърдечно слепите,
за да стане нощ...

Pages