July 2014

( *** ) - Лев Вершинин , превод от руски език

Колко е къса
пред казън нощта . Ще си
легна по - рано .

( *** )

„И под скъсан чул
хубавото магаре
си личѝ “ - казват ...

спòмени

спòмени нахлуват
бързо се преплитат
спòмени бушуват
шумолят и питат

спòмени играят
ловко се нагаждат
спòмени дълбаят
пеят и досаждат

в спòмени се спъват
спòмени прескачат
в спòмени се смеят
вътрешно ... и плачат

( *** )

Стихът пò е стих
без чуждѝци . Важѝ за
всѝчки езѝци ...

НОЩ И ДЕН

Нощта зависи
от сърдечно зрящите,
за да стане ден.
Денят зависи
от сърдечно слепите,
за да стане нощ...

Pages