August 2014

СМЕХЪТ /по rhymefan/

Човек безгрешен,
не даващ повод смешен,
съвсем е сгрешен...

( *** )

тъжно е поне
веднъж да не успееш
да станеш за смях

........................................................................................................

препечатка от несъществуващия вече (или може би засега) сайт

http://chovekat.com

( *** )

Буцата ли те
напусна , та въздишаш
още , г`ърленце ?...

( *** )

пот`ъвник* хвана
се за сламка с образ на
любов - примамка

....................................................................................................................

Тъй като думата „уд...вник“ е твърде тъжна ,
същата би могла да бъде заменена с почти
сходната на нея дума „ пот`ъвник* “ и / или
„ пот`ъващ* “ ...

( *** )

Четейки Петя
Дубарова , усещаш
що е то „морè“ !!!

( *** )

Блаженства
Обдаряващият
Грехо(о)простител

Споделям едно велико стихотворение на Ивайло Балабанов

ПРИНОС КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

Ивайло Балабанов

Европа, млада и непохитена,
четеше своя рицарски роман,
когато, във зора незазорена,
загина рицарят Иван-Шишман.

Европа плачеше за Жулиета,
Европа се прехласваше по Бах...
А, с вълчи вой, в тракийските полета,
вървяха глутниците на Аллах.

Когато обкръжена от слугини,
тя плуваше в охолство и разкош,
във Солун, на пазара за робини,
гяурките вървяха - пет за грош.

( *** )

без ЛЮБОВ сякаш
сетивата престават
да са сетива

ÀКРО - ОРФЍЗЪМ

Хил`яда èри надп`ява Орфèя
Рекѝ и морèта !
Извѝрат ѝзвори - рàжда ги Гèя ! -
Сълз`ят боговèте !
Такѝва пèсни
И днèс се долàвят ! -
Не мòжеш отмѝна !
Ала Орфèй да прощàва , че тò е глас`ът на ХРИСТЍНА !!!

ВОЙВОДАТА

Баща ми ми разказваше, че през 30-те години на миналия век с няколко студенти посетили военния комендант на Априлското въстание в Брацигово Лазар Илиев от с. Аликочово /сега капитан Димитриево/, бивш хайдутин и войвода. По време на въстанието в Брацигово било събрано населението от 6 околни селища, в т. ч. и от Аликочово. Военният комендант бил врял и кипял в битки и въвел строг ред сред въстаниците и многобройното население. Веднъж един търговец изкарал буре с вино да припечели нещо. Комендантът продупчил бурето и излял виното с думите: "Дошли сме кръв да леем, а не вино да пием!".

Pages