August 2014

( *** )

Пò се обѝчат ,
с коѝто се нямат , не
сè ли засѝчат ...

( *** )

да се пише без
препинателни знаци
словопрославя

Pages