September 2014

„НИКОГА, НИКЪДЕ, НИКОЙ” ОТ НИЙЛ ГЕЙМЪН

Нийл Геймън е английски писател, който става известен с графичните си новели и най-вече с колосалния си труд The Sandmdn, който в уважаван и обичан писател в чужбина, включително и в Българя. На нашия литературен пазар има преведени няколко негови романа и сборник разази. Има спечелени литературни награди за фантастика (включително Хюго и Небюла). По негови книги има филми и сериали, а призведенията му на десетки езици и се продават в огромни тиражи по света.

Деца индиго

Децата индиго са дар от Бога,
от всички останали са различни.
Да следват правилата не могат.
Не искат те света прозаичен.

Правейки всичко по начин свой
опитват велики да станат.
Те са толкова малко на брой
и често неразбрани остават.

Децата индиго да обичат умеят
и от любов те се нуждаят!
Но пък малко тъжно живеят.
Да са по-социални желаят!

Такива деца "болни" наричат,
но просто им трябва внимание!
Дете с лилава аура, различно,
но дарено с талант и знание!

Сестренушка

Обичам аз едно момиче
необикновено и различно.
Обичам те, мое сестриче,
така искрено и безгранично!
С чиста душа, златно сърце
ти винаги ще бъдеш до мен.
Когато си с усмивка на лице,
щастлив тогава е моят ден!
Когато пък покоси ме тъгата
и всичко изглежда безнадеждно.
Лекува ме утехата на сестрата,
и нейната прегръдка нежна...

( *** )

дано не бъде
този сайт съсечен от
недълготрайност

......................................................

дано не бъде
покосен и този сайт
от краткотрайност

АМЍН !!!
АМЍН !!!
АМЍН !!!

( *** )

от езѝка е
на Шèкспир - да не сè на
„Вѝ“ общỳва днèс

между вèрите

между вèрите
мостът ... нòси ѝмето
„веротърпѝ - мост“

Подари ми

Подари ми своята тъга,
нека аз цялата я взема!
Пречисти своята душа,
а моята мъката ще поеме.

Остави скръбта при мен,
където и без това е жива.
Аз във всеки тъжен ден
искам да си ти щастлива!

Нека да не спра да плача
с цената на небесната дъга.
Нека аз избягам в здрача
и с моята, и с твоята тъга.

Подари ми своята тъга,
ще я пазя аз в душата.
Дори да причини смъртта,
предай ми болката позната.

На моята сестра - единственият човек, който обичам!

Утро

Събуждаш се. Поредна утрин.
Отваряш очи флегматично.
Как бързо ще мине тази сутрин
и започва деня прозаично.
Чувстваш, че си мъртво уморен.
Не намираш сили да станеш.
Мечтаеш си, макар и отегчен,
в леглото да спиш да останеш!
Не искаш да започва този ден,
но пък времето тече си диво.
Решаваш се и ставаш примирен.
Така започва утрото сиво.

мѝ , тѝ , мỳ , ѝ , мỳ , нѝ , вѝ , Вѝ , ѝм

омразата не
мѝ подхожда* и към мрак
ме съпровожда*

омразата не
тѝ подхожда* и към мрак
те съпровожда*

омразата не
мỳ подхожда* и към мрак
го съпровожда*

омразата не
ѝ подхожда* и към мрак
я съпровожда*

омразата не
мỳ подхожда* и към мрак
го съпровожда*

омразата не
нѝ подхожда* и към мрак
ни съпровожда*

омразата не
вѝ подхожда* и към мрак
ви съпровожда*

омразата не
Вѝ поджожда* и към мрак
Ви съпровожда*

НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА НОЩНАТА ПЕСЕН , Йохан Волфганг фон Гьоте , превод

Връх до връх са всички
В покой ,
Мълчат и птички
Сред усой .
Спри , усетѝ ! -
Едва полъх в клони откриваш .
Ще да почиваш
Скоро и ти .

.....................................................................

препечатка от
несъществуващия вече
(а може би ще бъде възстановен ?!...)
сайт
http://chovekat.com

Pages