October 2014

опит за два етюда на тема „най“

най напъва
да се пъчи
който с нрав е
дребос`ъчи

.................................

най
си се пъчи

нрав
дребос`ъчи

( *** )

Коèто жив`я , ...
... бе ... увѝ ... на живòта ...
... едвà ... черновà ...

.............................................................

Едвà черновà
бе , коèто в живòта ...
... увѝ ... изжив`я ...

( *** )

любов скрепява
с прелестна градивност и
(с) градивна прелест

( *** )

ѝмаме нỳжда
от Рàйни Княгѝни за
д`ълги годѝни

( *** )

ЍСКА Кубрàт - за
светлѝнни годѝни да
б`ъдем едѝнни

.........................................................

Де е Кубрат - за
светлинни години да
бъдем единни ?...

БОТЕВ /по rhymefan/

Поетът смъртен
за своя стих безсмъртен
плаща със живот...

( *** )

„поèт“ е нèщо
услòвно и нѝкак не è
здравослòвно

..............................................................

но „СТЍХ“ е НЕЩО
БЕЗУСЛОВНО !!! ЍСТИНСКО
и ВЪЗЧУТОВНО !!!

( *** )

Дè се е чỳло ,
вид`яло властѝмащи -
необлажèни ?!...

СМИСЪЛЪТ /по rhymefan/

Нека живеем
по воля Господня за
правда народна!

( *** )

нèка се творѝ
за СЛÀВА БÒЖИЯ и
Слàва Б`ългарска

нèка се градѝ
за СЛÀВА БÒЖИЯ и
Слàва Б`ългарска

................................................

нèка б`ъхта се
за СЛÀВА БÒЖИЯ и
Слàва Б`ългарска

Pages