January 2015

прелиствайки КНИГАТА

(подвели ГО)
и рекъл БОГ -
един овчар
да стане
цар

и оттогава
обществото
на
царете

не различава
поданиците си
от
овцете

( *** )

О , нава !
О , миниатюро !
О , мили гуру !

НА

Краткостта
Е
Яснота

( *** )

филосòфската
поèзия нарàвно с
поетѝчната

филосòфия са двè
странѝ на еднò ц`яло

...............................................

поетѝчната
филосòфия врèдом с
филосòфската

поèзия бѝват двè
странѝ на еднò ц`яло

БЕЗДАРНИЯТ /по Г. Бербенков/

Подлага вечно крак
бездарният глупак,
защото мисли как
да граби хитро пак.

любовта

прелестотворѝ

ПРИЯТЕЛИ

Чувствителните са съчувстващи,
размислящите са съмислящи,
а действащите са съдействащи...

СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ТЕРОРИЗМА

КАМЕЛИЯ БАЗОВА-ИЛИЕВА

СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ТЕРОРИЗМА

ЕСЕ

Камелия Базова-Илиева

( *** )

с тъгà в зенѝци
вàйкат се след гòрска сèч
безгнèздни птѝци

ВЕЛИКОДУШИЕ

Великодушието е душевна
ведрост и щедрост. Среща се
сред богатите и бедните,
но по-често сред последните...

Pages