June 2015

осезава

Осезава от
малкото красота... и
прашинка дори...

Безнадеждност

Тъмната сянка
смуче кръвта
Удари тежки
бавно туптят.
Частици се реят
в хладно течение
сред водопади
от ехо далечно.
Вълната отнася
птичи криле.
Вятър погребва
река под леда.
Океани от лед
обгръщат плътта.
Бавно ядейки
частици сърце.

СИАМСКИ БЛИЗНАЦИ /по Г. Бербенков/

Имам ли аз,
да имаш и ти.
Имаш ли ти,
да имам и аз...

ПРЕЗ ЧУДНОХУБАВИЯ МЕСЕЦ МАЙ, Хайнрих Хайне, превод от немски език

„Im wunderschönen Monat Mai...“ - Heinrich Heine

През чуднохубавия май,
разпукнал всяка пъпка,
в сърцето ми любов бе
изгряла с ведра стъпка.

През чуднохубавия май
със свян-душеущърбка
сред птичи хор разкрих ѝ
копнеж и страст, и тръпка.

НАШЕНСКА РЕЦЕПТА

Колкото повече се издигаш,
толкова повече задигаш.
И обратното...

СЪТВОРЯВАНЕ

Твори за хората добри,
дори и без пари...

***

на Любовта Ѝ
най приляга - дейна да
е и Вест Блага

КАНТАРЪТ

Другите виждат повече нашите слабости,
а ние - нашите предимства. Животът е
привеждане на кантара в изправност...

прищявка на държанката на богаташа

Тя:
„Океан!!!“...

Той:
„О кей, Ан!“...

Свещена война, Василий Лебедев - Кумач, превод от руски език

Стани, страна огромна в миг!
Стани на смъртен бой
с фашистката тъма - на щик!-
С проклетниците - рой!

Да закипи като вълна
достойно яростта!
Свещена води се война
за род и за света.

С тях два враждебни полюса
сме в битка, в бой и в рат,
за мир и ден свръхборим се,
а те - за мрак и ад.

С отпор, людемъчители,
урок ще ви дадем!
Насилници, грабители;
и злото ви ще спрем!

Полята ни просторни враг
не тъпче! Не летѝ
и чернокрил, че знае как
Родината мъстѝ!

Pages