August 2015

ЛЕЧЕБНО УПРАЖНЕНИЕ НА ПРОФЕСОР НИШИ

Гърбосложен на кревата
волно махайте с краката,
същото с ръце правете,
ръкомахайки и с двете.
Здравето се подобрява
и човек се подмладява...

ВОЙНА ИЛИ МИР?

Слепият Омир
видя мирът, а други
зрящи - войната...

ГЛЕДНА ТОЧКА

Гледащият до носа си
и себе си не вижда...

АРШИНЪТ

Не мерете според правния,
а според правдивия аршин.
Правният рядко е правдив...

ЦЕНАТА

Под небесата
най-скъпа е цената
на Свободата...

най-голяма

на сатаната
най-голяма може би
е самотата

ВРЕМЕТО

Беше времето на бирника,
после беше на престъпника,
времето Андрешково сега е...

„Dû bist mîn, ich bin dîn“ - („Твоя съм, мой си ти.“) - неизвестна поетеса от дванадесети век сл. Хр., превод от немски език

„Dû bist mîn, ich bin dîn.“

Твоя съм, мой си ти.
Нямай... неясноти!
Ти ми заключен
стоиш в сърцето.
Ключето вдън земя кротѝ.
В сърцето мое векувай ти!

ОЦЕНЯВАНЕ

Който се подценява,
сам се обезценява,
а който се надценява,
сам се обезличава.

под влияние на една охудожествена от авторката си снимка

очѝ морето съзерцават

и му вълните проследяват

с безброй усмивки го даряват

и си го в себе си вселяват

и залез е
и Слънчо свети

и още праща му
привети

Pages