September 2015

РАЗСЪДЪКА

Използването на разсъдъка зависи
от предлагането, но и от търсенето.

В памет на проф.Сивенов

В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР СИВЕНОВ

Камелия Базова

ПРАВДАТА

Който плаши със силата,
се плаши от правдата...

РАЙ И АД

Прилича на рай
всяко кътче, което
ни радва безкрай.

Прилича на ад
всяка крепост, която
е мутро-палат...

чаша вода

стих е и чаша
вода да подадеш на
изпаднал в беда

ПРИЯТЕЛИ

Лошите също имат приятели и неприятели,
но неприятелите са повече отколкото при добрите,
защото и приятелите са такива...

ДОБРОДЕТЕЛ

Добродетелта свещенодейства
и става грях, ако бездейства...

безвремие и междуметие

„Ти си моето
безвремие и сàмо
с теб добре ми е.“

„Само с мен добре
ти е?!... Е, не!...“ - последва
междуметие...

въпросът

въпросът възлов
е и ключов - някому
да бъдеш вуйчов

ЗАПЛАТАТА

Заплатата е като кръвното:
високата замайва главата,
а ниската преплита краката...

Pages