October 2016

ДЕНЯТ НА ПОЕЗИЯТА И МУЗИКАТА

"В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО"
Тъй както светът
от Началното Слово
възниква стихът...

Първи октомври

стихът отколе
се е възцарил в сърца
и обич сее

Pages