November 2016

* * * * * * *

любовта
е
живототворчество

...................................

любовта
живототворѝ

..................................

любовта
животворѝ

ЛИСТА /по rhymefan/

Есенни листа
зелени, самотни са,
но несломени...

ЕСЕННО ШИРОКОЛЍСТИЕ

Ѝма и листà
непожълтèли,

въпреки че са
оесенèни! - 

Те към пролетта!
са разпрострèли

взор,
от нея светоозарèни!

ПРИРОДАТА

"Воинът и сам
е воин", щом на Ян е
воин и на Ин...

МАЦАТА

Защо на котката
не дават рибката?
Защото мацата
не лови мишката...

„Kein Feuer, keine Kohle...“, немска народна песен, опит за превод

Kein Feuer, keine Kohle
kann brennen so heiß,
als heimliche Liebe
von der niemand nichts weiß.

Keine Rose, keine Nelke
kann blühen so schön,
als wenn zwei verliebte Seelen
beieinander tun stehn.

Setze du mir einen Spiegel
ins Herze hinein,
damit du kannst sehen,
wie so treu ich es mein'.

извори:

http://www.lieder-archiv.de/kein_feuer_keine_kohle-notenblatt_300259.html

Честит имен ден!

Честит имен ден, уважаеми господина Попов!

Да сте жив и здрав,
и ведър, вдъхновен
и стихощедър!!!

По „life is a moment“-(„животът е миг“)

животът миг е
и жадува - и в мигà
да се векува

...................................................................

извор:

http://www.life-moment.net/

ДОКОГА?

От приказките мазни
и дългове върховни
гърлата пак са гладни
и джобовете - празни,
но палатите - огромни...

ЦЕЛУВКАТА

О, целувки, о, преструвки,
рай божествено блажен,
мамят сладките милувки,
но щастливи са за мен!

Мила моя, мед даряваш,
но дозираш сладостта,
вярвам аз, в което вярваш,
щом това е любовта!

Хайнрих Хайне
/по буквален превод
от немски на rhymefan/

Pages