January 2017

КРЪЩАВАНЕ

Свети Йоан в река Йордан кръщава,
а Ботев в борбата за свята Свобода!
Поклон на двамата велики Пророци!
Честито Богоявление
и Ботево рождение!

КРАСОТАТА

Като пчелата
човек нектар събира
от красотата...

ДУМИТЕ /по rhymefan/

Като пчелата
от думите събира
нектар поета...

Пред всяка дума...

Пред всяка дума
се трепери, за да се
СТИХЪТ намери...

Що...

Не знае що е
любов, но знае що е
любовна мъка...

Акростепенуване

Сърчице!
Сърце!
Сърчѝще!
Разтуптявай!

Вариации на тема „дъга“

дъга след дъжд на
БОГ напомня - нов потоп
да не настъпва

на БОГ дъга след
дъжд напомня - нов потоп
да не настъпва

да не настъпва
нов потоп - дъга след дъжд
на БОГ напомня

да не настъпва
нов потоп - на БОГ дъга
след дъжд напомня

***

човек родèн е
в БОГ да пребивава чрез
добротворèне

ОТБОРЪТ

Само някой нов отбор
може с много зор
да направи от обор
роден китен двор...

СУРВАКАРИ

Заобикалят сурвакари
на богатите палатите
зарад високите дувари...

Pages