March 2017

Беж

похвàли едва
ли се сипят без корист
та - беж от това

ПАМЕТ

Сърцето помни хорото,
а умът помни теглото...

И...

и
въшка!
кръшка

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Лъжата и истината
се виждат на светло...

СВЕТЪТ

Светът е вечен
и прекрасен,
но безчовечен
е опасен...

ВРАГЪТ

Не подценявай врага си,
за да запазиш гърба си...

Със себе си

тъга със себе
си общува и любов
ѝ се бленува

ЖИВОТЪТ

Животът, всъщност,
е божествен,
но без човечност
е безсмислен...

ЧОВЕКЪТ

Човек е, който е приятел
с човечните и неприятел
с безчовечните...

ДОБРИТЕ

Добрите златно греят,
дори да посребреят...

Pages