May 2017

Улиците

И утесняха
улиците от колѝ,
и погрозняха...

СЛУЧАЙНОСТ

Няма нищо случайно,
има нещо незнайно
и дълбоко потайно...

ДА БЪДЕ!

Дано без страх
светът се радва
на детски смях
и свята правда!

За мирà...

Колко много се
е писало и против
войната, и за

мирà без въздействие
върху действителността...

"КРАДЕЦЪТ ВИКА"

Които много претендират,
виновни другите намират...

ЖИВОТЪТ

Заради тънещи в разкош
животът става зъл и лош...

ВЯРАТА

В тоз и онзи свят
еднаква е Вярата:
Правда и Господ...

Бъдещ...

умишлено налаганото заблуждение
е
прототип

на вероятен бъдещ
лесно приложим
имплантируем чип

По Никола Йонков Вапцаров

в предметния свят
си със СВОЯТА ВЯРА
духовно богат

Са...

в една страна „на
вили и могили“ мор
са тъмни сили

Pages