August 2017

ПОСТОВЕ

Колкото е по-прост,
е на по-висок пост.
/с малки изключения/

УЧЕБНИЦИ

Учебници цветни
от хора безцветни
за дни безпросветни.

ПРЕДИ 20 ГОДИНИ

Принцеса Даяна
в красива премяна
светъл Ангел стана.

ВЛАСТНИКЪТ

Властникът личи по
властта над ората,
а човекът - по обичта
към хората...

ПОЛИ-ТИКА

Политика значи
много да тика,
а не само себе си...

ЗАКРИЛНИЦИ

Закрилят ни Вярата,
Надеждата и Любовта,
водени от Мъдростта.

СПАСЕНИЕ

Бъди, което си,
човека в теб спаси!

ГЛЕДНА ТОЧКА

Според преяждащите
и управляващите
добруват гладуващите...

Бърза - или още един опит за история в шест думи

злото бърза и
чрез мозъкопромивни
упражнения

Pages