December 2017

Този...

... И ужаси се
ЛЮБОВТА, че този свят,
уви, руши се...

ЖИВИ И МЪРТВИ

Няма жал и морал
от приживе умрял.

КРАДЦИТЕ

Крадците грабят
всичко на земята,
но после губят
всичко под земята.

Място

лъжата няма място в небесата

РАЙ И АД

Рай човешки -
Ад глупешки:
стари грешки
в нови дрешки.

ШЕГАТА

Шегата е
като пчелата -
има мед и жило.

ВАЛИДОЛ

Вземаме валидол,
зарад скъпия Мол...

ВРАГОВЕТЕ

Враговете стават,
които присвояват
и престъпни стават,
но други обвиняват.

ХЛАДИЛНИЦИ

Замразените приятелства
са като лед в хладилника -
няма нужда да се мразят,
а като лед да се почистят.

ВЪЗХВАЛИ

Възхваляваш
ли глупак,
сам наричаш
се простак.

Pages