January 2018

НОВИНИТЕ

В новините съобщават:
вълците се притесняват,
щом овцете намаляват...

ЧЕРЕН ХУМОР

Някои самоубиват,
а други ги убиват.
Правова държава,
или саморазправа?

МУТАНТНО ВРЕМЕ

На постове различни,
не само политични,
поставят безсърдечни
мутанти безчовечни.

ВЛАСТТА НА ПАРИТЕ

Тържествуват парите,
щом са празни главите
и продажни душите.

Днес роди се

На Свободата
от недрата Ботев днес
роди се, братя!

Белезници

белезници
за ресници
и клепачи -
робство значи

ЧЕСТИТО БОГОЯВЛЕНИЕ И БОТЕВО РОЖДЕНИЕ!

Свети Йоан в река Йордан кръщава,
а Ботев в борбата за свята Свобода.
Поклон пред двамата велики Пророци!

ВЪЛШЕБСТВО

Вълшебството
от детството
е богатството
сърдечното.

МАСКАРАДИ

Днес мошеници различни,
вместо образи двулични,
носят маски симпатични.

За да разучи...

Що е ад за да
разучи, адът вмъкна
се в една страна...

Pages