April 2018

БЛАГОДАТТА

любовта е и
в благодатта - живот да
è - без самота

...............................................

любовта е и
в благодатта - живот да
è - в несамота

ПЪТИЩА

По кривия път
лъжците вървят,
а в правия път
добрите вървят.

ИЗШЕПТЯ

„Прелестта е,
от която
патя...“ -

изшептя
свенливостта -
горката...

СЛУЧВАТ

чрез добротата
и човещината се
случват нещата

.....................................

нещата случват
се чрез добротата и
човещината

С ТРУДА СИ

БОГОпроява
е човек с труда си за
на БОГ прослава

човек с труда си
е БОГОпроява за
на БОГ прослава

с труда си е
човек БОГОпроява за
на БОГ прослава

на БОГ с труда си
за прослава е човек
БОГОпроява

.....................................

БОГОпроява
човек е с труда си - на
БОГ за прослава

ВЛАСТНИК /по Теофраст/

Всеки продажник,
става безродник,
тоест негодник.

Надгражда се

върху смисъла
неразгадан надгражда
се надеждата

ДВАНАДЕСЕТИ АПРИЛ - ДЕН НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА

Юрий Гагарин
съветски - усмихва ни -
все тъй - по детски!

КЪМ НАС

люлякът цъфна
и пръска с дъха си към
нас любовта си

ПОДИР

подир ненужна
раздяла празнотата
душеповаля

Pages