August 2018

СЛОВАТА

Словата са красиви,
когато са правдиви,
но стават уродливи,
когато са фалшиви.

ДВУКОЛКА

От радост и болка
Земята ни малка,
подобно кобилка
в спортна двуколка,
е все в обиколка!

НА МОЯ БАЩА - ДОКТОР ГЕОРГИ МИНЕВ - (1924-1984) - РЕНТГЕНОЛОГ, СИН НА ЕЛЕНА И СТОЯН МИНЕВИ

Връща ме към тебе силно чувство.
Глупости витаеха ми досега в ума.
Искам като тебе да живея, да избухвам!
Искам в твойте* мисли да се устремя!...

Да заслужа твойте бръчки очертани,
да отмервам свойте стъпки с твойта твърдост!...
Искам още да докосвам твойте длани,
твоето лице и твойта мъдрост!...

------------------------------------------------

НА МОЯТА МАЙКА - АКУШЕРКА И РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАНТКА - МАРИНКА МИНЕВА, ДЪЩЕРЯ НА МАРИЙКА И СТОИЦА РАБОХЧИЕВИ

Ти си най-добрата на Земята!
В тебе са събрани светлината,
любовта и майчината нежност!

Ти за мене си едно вълшебство,
дало ми богатство - да обичам!...

Аз от теб откъснах се и вече зрея,
но до гроб ще пазя светлия ти образ,
че без теб сърцето ми пустее...

В твоя поглед виждам аз вълните
на пшеницата, от вятъра люл`яна!
Твоите ръце, от слънцето по-топли,
по-свещени са за мен от божествата,
пред които вярващите коленѝчат…

ТРУДНОСТИ

По-лесно е срещу
вятъра вървенето,
отколкото плуване
срещу течението.

ПОСОКИ

Тръгнеш ли за някъде,
канят те навсякъде,
тръгнеш ли за никъде,
гонят те отвсякъде.

ПРИСЪДИ

Всеки ден се осъждай,
свойте грешки обсъждай,
но не се ненавиждай
и доброто в теб виждай!

Саморòден

стих саморòден
на име ОБЍЧАЙ - към
БОГ пътеводен

БОГАТСТВО

Щастието е богатството,
а не богатството е щастие,
по-голямо от богатството
е малкото човешко щастие.

ЗЛАТО И БЛАТО

Осем тона чисто злато
ще оправят всяко блато
по-добре дори от Тато!

Pages