August 2018

ДЕЛАТА

По делата се познаваме,
дори да не си признаваме
и добре да се прикриваме.

ГЕГАТА

Не бе ми работа,
но зарад правдата
си пъхах гегата
и губех службата.

КРУМОВИ ЗАКОНИ

Който престъпление проспи,
трябва зад решетките да спи,
само тъй държава се крепи!

ОПИТЪТ

Опитвай, за да разбереш,
дали си прав, или пък бъркаш,
така натрупваш опит свеж,
макар че може пак да сбъркаш.

ЖИВОТЪТ

Човекът има три живота:
романтичен, реалистичен
и романтично-реалистичен.
Истинският е третият.

РОДЍНО*

Родино мила
дèдина

до àдище
довèдена

Родино мила
бàбина

от сатанѝ
разграбена

Родино мила
бащина

робиньо
на фурдàщина

.....................................

Родино мила
мàмина

светиньо
БОГОплàменна

------------------------------

*По
Христо Ботев -
„О, майко моя, родино мила...“

ТЪРБУСИ /по Р. Ралин/

Престъпен търбух,
за човечност глух!

ПРОДАЖНОСТ

Лесно се предава,
който се продава,
родното забравя
за парична слава.

СЕКРЕТНОСТ

Всеки лапач
олимпийски
скрива печат
паралийски.

ОСТАРЯВАНЕ

Лесно е да се предадеш,
по-трудното е да живееш,
първото значи да умреш,
а второто - да остарееш.

Pages