August 2018

ДОБРОТО

Доброто не обича показното,
защото скромно е доброто,
а кресливо винаги е злото.

СЪТВОРЕНИЕ

Бог създаде Човека, а хората създадоха
патриции и плебеи, които избират кои
да ги водят към щастие или нещастие.

СМЕЛИТЕ

Слава на смелите!
Сочат ни целите!
Вечно са живи те!

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Роди възлюбен Син Господен,
да страда за света поробен,
да стане истински свободен!

В УЩЪРБ

производството -

в ущърб - от четенето

на поезия

..........................................................

четенето на

поезия - в ущърб на

производството

СМЯХ И ГРЯХ

Всеки е смешен,
но не е смешен,
който е грешен.

"КОЙ, КОЙ Е?"

Който чете Корана,
сякаш е Библия,
значи фен е отдавна
на друга религия.

ПРОДАЖНОСТ

Всяка продажност,
значи паричност,
чиято хроничност
става на алчност.

"ЕЗИК МОЙ, ВРАГ МОЙ!"

Обиди "тип" и "дрънка"
издават кой тип дрънка,
сменил езика с плюнка.

НЕБЕСАТА

на небесата
дверите затварят се
пред суетата

.............................................

алтернативно:

пред суетата
са затварят
небесата

Pages