Вяра ,Надежда, Любов

Без Любов какво е красотата,
без мечти дали е синьо синьото небе?
Без Вяра диша ли душата,
без Надежда живо ли е твоето сърце?
Без сили има ли пътека ,
без огън- нежна топлина?
Без теб светът ще си върви полека,
но не умирай ти преди смъртта!

Камелия Базова

Категория:

Comments

Адмирации за прекрасните стихове, Камелия!
Животът е тъжен и беден без Любов и Поезия!

Благодаря ви господин Попов! Тук се сещам за думите на немския философ Кант, който казва
" две неща изпълват духът ми с нарастващо възхищение и страхопочитание- звездното небе над мен и нравствения закон в мен"! Да, връзката между небето и душата са именно ценностите ,вярата ,надеждата и любовта! Тези нравствени устои са закодирани някъде дълбоко в сърцата ни и във всички религии... Нещо повече, съвременната наука днес-( Теория на торсионните полета, Квантова физика )доказва че Родителят на мълчаливите космически дълбини, на планетите ,звездите, на човека е енергийно -информационно поле, което е свързано и с човешкото ДНК! Следователно" В началото бе Словото", както пише в Библията! Поезията, изкуството,творчеството са отпечатък на тези вечни , космически , Божествени истини!

"Моят Бог е Любовта" - казва великият
тракиец и наш прародител Орфей.
Самият той е не само най-великият
певец, но и най-великият поет!

Вяра, Надежда,
Любов и Премъдрост* са
пътят към БÒГА!

.............................................................................................

*Премъдрост - [от гръцки език - Софѝя* - (Σοφία *)]

/по rhymefan/
Вяра, Надежда,
Любов и София са
щерки на Бога!

Благодаря! Слава на Бога!

Pages