Добре дошли!

Дата: 14.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

Урок, забравен от душмани:
"Който своя армия не храни,
него чужда няма да го брани!"

Дата: 12.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

Тъй както бурите морето
и мрачни облаци небето
нападат горести сърцето,
но побеждава ги горкото!

Дата: 10.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

Всяка половинка
търси си дружинка,
за да са дваминка!

Дата: 09.07.2024
Категория:
Автор: rhymefan

една усмивка
одухотворява и
орадостява

Дата: 09.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

Четящи и нечетящи,
мислещи и немислещи,
знаещи и незнаещи,
можещи и неможещи!
Продължава борбата
между Труд и Парата!

Дата: 08.07.2024
Категория:
Автор: rhymefan

една усмивка
одухотворява и
орадостява

Дата: 06.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

С хартийни Парички
в послушни Пчелички
превръщат ни всички!

Дата: 05.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

Човек за Човекът е Брат,
но не и в Паричният свят,
затуй сме не в Рая, а в Ад!

Дата: 02.07.2024
Категория:
Автор: Angel Popov

Народи с Православна Вяра,
Език и Писменост съединени,
не може никой враг да скара,
защото са навеки неразделни!

Дата: 02.07.2024
Категория:

ДОСТОЕН!

Камелия Базова

Pages