Добре дошли!

Дата: 08.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Истинските добродетели
на доброто са крепители,
а на злото са рушители!

Дата: 07.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Заобикаляй се само с хора,
които не плачат за затвора,
а се борят да останат хора!

Дата: 07.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

властител(к)ите —
неприкосновени и
от БОГ лишени

Дата: 07.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Подобни на пчелите
са хората добрите,
а търтеи са злите!

Дата: 06.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Вместо
извращèнко —

(нека)
Макарèнко!

Дата: 05.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Народът не е Суверен,
затуй е вечно унизен!
Цени се богатството,
а не достойнството!

Дата: 05.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Животинските царства
и човешките кралства
се крепят на убийства.

Дата: 05.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

По път нелек,
дори без чек,
бъди човек!

Дата: 05.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Човек се издава,
когато се радва,
или злорадства.

Дата: 05.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Червена розо,
любвенапоена и
сърцестаена!

Pages