Добре дошли!

Дата: 17.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

добро да види —
не могла една страна —
от жалкоѝди

Дата: 17.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

„завършилите“
с двойки — на върха на бази
и надстройки

Дата: 17.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Богатата наша България
богатства на чужди раздава,
а своите в златна лотария
със златни надежди дарява.

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Любовта е като цветята -
засява се чрез словата,
а разцъфва чрез делата.

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

За едни толерантност
означава безличност,
а за други - човечност.

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Лесно ги пързалят,
които ги хвалят,
но трудно пързалят,
които ги калят!

Дата: 16.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

От къщи за гости
на алчни и прости
сме още на пости!

Дата: 15.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Половин истини,
половин законност,
половин демокрация -
това е днешната
наша ситуация!

Дата: 13.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Добротата на децата
и човечното в сърцата
ще спаси от зло Земята!

Дата: 13.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Из нашите предели
пашите тлъсти били,
тъй както са дебели
и днешните дебили.

Pages