Добре дошли!

Дата: 17.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

където
е
парà —

*ЛЮБОВ
не
ѐ

.....................................

*ЛЮБОВ —
сѝреч —
БОГ

Дата: 17.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

напират Техни
Графоманейшества да
се и клонират

Дата: 17.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

от всички дарби
най е важна дарбата —
да се обича(ме)

.....................................

разновидности:

дарбата да се
обича — най важи от
всички дарби

дарбата да се
обичаме — от всички
дарби — най важи

най важи от всички
дарования — да се
обича(ме)

Дата: 16.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

за
мъжа —

жената —

слънце
на
слънцата

а
за
нея —

той —

любвечасово̀й

Дата: 16.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

На душата —
просто̀р!

Що е то? —
(Р...вн...г...р)!

Дата: 14.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

за Квазимодо —
Есмералда свята —
слънце на слънцата

Дата: 14.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

за Квазимодо —
Есмералда свята —
слънце на слънцата

Дата: 13.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

вещолюбие
откакто разразѝ се —
БО̀ЖЕ — опазѝ

Дата: 13.10.2020
Категория:
Автор: rhymefan

не отминава
младостта — а възрастово
продължава

Дата: 11.10.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Всеки има право на мнение,
но омерзение и безкритично
одобрение са нарцистично
и надменно самомнение!

Pages