Добре дошли!

Дата: 15.02.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Набързо с думи те рисувам
щастливо грейнала до мен
и в унес често те целувам
от твоят огън вдъхновен.

Сребреят пясъци среднощни,
морето, бездните над нас,
но вместо бисери разкошни
рисувам твоят образ аз.

Рисувам жарката прегръдка
на дълго сдържана любов,
рисувам - тръпна като лодка -
за ново плаване готов.

Дата: 15.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

едно общество
на насилие ... силно
върви към разпад ...

Дата: 15.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Извѝ се сн`ежна фърт`уна !
И сякаш в небето стр`уна
вълшебни звуци засвѝри !

Дърветата - Богатѝри -
велѝчествено спокойни ,
под`еха звуците с клони !

Небе и лес забучаха !
Парцали снежни застлаха
и хълмове , и долѝща ,
и покриви , и плетѝща !

Но скоро бурята секна ,
в небето слънцето пекна
и прѝпнаха малчугани
навред по бели поляни !

Дата: 15.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Когато бeзвъзвратно превъртя *

и трайно в мене мрак се загнездѝ ,

ще се вторачвам в слънце и цветя ...

Ще диря п`огледи ... , лица ... , звездѝ ...

Когато безнадеждно превъртя

и вместо въздух - ужас дишам гр`обен ,

ще се боя по - страшно от смъртта ,

че да живея - бил съм неспособен ...

Когато най - накрая превъртя

и почнат да ме гледат снизходѝтелно ,

проклет да съм , ако на полетя

към теб небе - добр`о и изкупѝтелно ...

Дата: 15.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Какво е това - "Учител" ? -

Една духовна обител ,

в която човек празнува ,

че жив е и съществува !

Дата: 15.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Мило коте - пеленаче ,

плахо шава , нежно мяче .

Клепки още не отваря ,

но за майка си е " Ц`аря " !

Тя не му се кара още ,

а му мърка и го п`ощи .

Често мие го с езиче

и безмерно го обича !

То се гуши смешно в нея ,

мляко сучи и едрее !

Ех , че бебче - пухкавелче ,

пухкавелче - хубавелче ! -

Мъничко , невинно ,

пъстричко , картинно !...

Дата: 14.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

"В покрайнинѝте
на езѝка живея." -
каза любовта ...

Дата: 14.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

когато
е
вечност
мигът

ЛЮБОВ
е
............
и
спѝра
дъхът

Дата: 14.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Трезва ли илѝ
пияна , ТИ , ЛЮБОВ , си
рана ... И ...Болѝ ...

Трезва ли илѝ
пияна , рана Ти си ,
ОБИЧ ... И ... Болѝ ...

Трезва ли илѝ
пияна , Р`АНИЩЕ , си ,
ОБИЧ ... Свръхболѝ ...

Дата: 14.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Макар да сте им
трън в очѝте , нека се
осъществѝте !

Pages