Добре дошли!

Дата: 05.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Потеглям с измѝслен балон
в прост`ори , над мен извис`ени !
Отдолу бушуват вълнѝ
ту в`есели , ту разгнев`ени !

Балонът летѝ ли , летѝ
и `облаци - рой ... му намѝгат
те - сякаш тюлени с крил`е ,
с муц`унките си го издѝгат

над своите бели главѝ ,
над своите бели гърбѝни !
Летѝм с теб , балонче , летѝм !
Ех , бялата шир как пренѝ ни !

Как слънцето жари лица !
Към него ръце протегнѝ си !
Как вечер изгряват звездѝ
и всяка със свой чар блестѝ си !

Дата: 05.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Подд`аде се на
събл`азън , а ѝмаше
БОГОБО`ЯЗЪН ...

Подд`аде се на
събл`азън и нямаше
БОГОБО`ЯЗЪН ...

Дата: 05.09.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Мамо, мамо, минаха години,
не люлееш вече своя син
и косите тъмно - кадифени
посребрил е ранният жасмин.

Твойта младост, срещи и рездели
хоризонтът скрива свечерен,
но очите твои заблестели
пътеводна обич са за мен.

Тя ме връща вечно у дома ми,
дето волно детство съм живял
и лети през спомени духа ми
за сърдечна среща закопнял.

Дата: 05.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

в п`оходите* към
щастие любовта е
първа редѝца

=============================

(респектѝвно : п`одстъпите)*

Дата: 05.09.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Пророкът рече:
"Щом вред доброто стене,
време е за Ной"...

Дата: 04.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

„ Пеперудчице малка ,
накъде все летѝш ? “

„ По цветчетата кацам !
Настигнѝ ме и виж ! -

По крилцата ми светят
ярки жълти слънца !

И хвърча , и кръжа , и
радвам всички деца ! “

..............................................................

„ Пеперудчице
малка , накъде все летѝш ? “
„ По цветчетата

кацам ! Настигнѝ
ме и виж ! - По крилцата
ми светят ярки

жълти слънца ! И
хвърча , и кръжа , и
радвам всички деца ! “

Дата: 04.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

„ Т`УТОМ “ значи на
езѝка на древните
българи „ вт`ори “ .

„ Не се тутай ! “ - е :
„ Не бъдѝ вт`ори , а пръв
само ! “ - може би ...

Дата: 04.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Рече поетът :
„ Едно да напѝшеш , но
то да остане ! “ ...

Сетне повтори :
„ Едно напишѝ , ала
то да остане ! “ ...

Дата: 04.09.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Очилата са
излѝшна патерица -
според доктор Бейтс ...

Дата: 04.09.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Ако търсиш обич -
не бъди безсърдечен!
Ако търсиш вяра -
не бъди фанатичен!

Ако търсиш надежда -
не бъде безнадежден!
Ако търсиш съчувствие -
не бъди равнодушен!

Ако търсиш истина -
не бъди безразличен!
Ако търсиш добро -
не бъди безучастен!

Ако търсиш правда -
не бъди малодушен!
Ако търсиш смелост -
не бъди безгръбначен!

Ако търсиш гордост -
не бъди самовлюбен!
Ако търсиш знание -
не бъди безкритичен!

Pages