Добре дошли!

Дата: 24.01.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Потъна в зимен сън реката,
наметна бял кожух брегът,
без листи, мръзнеща гората,
загръща предано снегът.

Заспаха дебрите дълбоко,
настъпи звездна тишина,
застанал месецът високо
разлива зимна светлина.

Белеят снежните поляни,
под преспи кълновете спят,
като вълшебни великани
елхите сребърно блестят.

Сънува приказка реката:
южнякът преспите стопил
и златни вейки във водата
оглежда дрянът подранил.

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

ПЪРВИ

Животът не е

справедлив /засега/ , но

не свиквай с това…

ВТОРИ

Животът не е

справедлив /засега/, но

свиквайте с това…

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

Веротърпимост – да, но не омраза, ненавист, нетърпимост, превъзходство, насилие и агресия, проповядвани от някои религии. Вчерашните и днешните събития у нас и по света налагат вземане на превантивни мерки от всички свободомислещи хора за премахване причините за тези уродливи човешки явления. В основата на много религиозни и етнически конфликти стоят текстове от свещените книги на религиите, които открито проповядват такива разбирания и отношения към друговерците.

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

451. Не хленчи Азът, дори и да го газят, затуй го мразят.
452. Смисълът помага, когато не се забравя. Затова са думите.
453. Като разбра греха, Христос даде и лекарството – да обичаме ближния като себе си.
454. Любовта е поезия, а поезията- любов. Бог е любов и поезия.
455. Силните владетели и мъдри държавници поставят общественото над личното.
456. Трудно се носят две дини под мишница, но лесно – ядат.
457. Красотата и сънят не се познават, но са неразделни приятели.

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

Не губи кураж!
Често и пустинята
също е мираж!

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

Днес България агонизира, в буквалния и в преносния смисъл на думата, в условията на разграждащата се държавност. На територията й в момента протичат процеси, аналогични на тези, които са протичали навремето в Косово.

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

Човекът греши

в делата човешки,

но който руши

е грях, а не грешки…

Дата: 14.01.2013
Категория:
Автор: manev

Въпросът е риторичен, но такъв фалит може да засегне сериозно и България. По всичко изглежда – Гърция няма да фалира. Взетите наскоро решения от ЕС за отпускане финансова помощ на Гърция от над 40 млрд. евро са доказателство за това. Но по-важното за нас в случая е какво прави България с нейния скромен външен дълг от 8 млрд. евро? Няма ли нито един загрижен български управник и политик, който да поиска опростяване на тази скромна сума на фона на 360 млрд. едро външен дълг на Гърция, 1,2 трилиона евро на Италия, както и на подобните дългове на Испания, Португалия, Кипър и др. страни?

Pages