Добре дошли!

Дата: 10.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Всеки властен демагог
ни залъгва с меден сок,
но ни готви ров дълбок!

Дата: 10.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

На злия прошката
и фалш-усмивката
е кръвна връзката!

Дата: 10.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

разминават
ли се

длъжността
и
личността —

съюзяват
си се

користта
и
алчността

Дата: 09.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Който мисли за доброто,
като действа срещу злото,
значи жив е под небето!

Дата: 09.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

нека и човек —
ЛЮБОВ — на БОГ по образ
и подобие

Дата: 09.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

любов и обич
РА̀Я приземяват и
от ад спасяват

от ад спасяват
обич и любов и РА̀Я
приземяват

Дата: 08.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

От депутати,
но глуповати
и гьонсурати,
народът пати!

Дата: 07.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

добър се кътка
и не забелязва, че
се роб оказва...

Дата: 07.03.2021
Категория:
Автор: rhymefan

състезание
по
колоездене —

вятър по̀ривен
в сърца
загнезден е

състезателите —
в
напрежение

с —
кой ще бъде първи —
в съкровение

а
Родината —
и тя се притеснява

и
сполу̀чища
на всички пожелава

Дата: 06.03.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Връщаме се в детството,
щом запазим чувството
на любов в семейството!

Pages