Добре дошли!

Дата: 23.01.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Който плагиатства
жаден е да властва
с крадени богатства!

Дата: 23.01.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Durch des Wortes
Möglichkeiten
Möchte ich
Das Glück verbreiten

Und als Glückologe
Weiß ich -
Glück ist Glück
Mit dreiunddreißig

Durch des Wortes
Herrlichkeiten
Möchte ich
Das Glück begleiten -

Überall
Wo es hinfliegt
Sich ausdehnt
und
LIEBE
siegt

Stoyan Minev

стр. 666

извор:

BIBLIOTHEK DEUTSCHSPRACHIGER GEDICHTE
AUSGEWÄHLTE WERKE XXII
(2019)

Дата: 23.01.2020
Категория:
Автор: rhymefan

тайни долу — че
човек безпокои се —
тайни щом таи

Дата: 23.01.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Което сториха е недостойно,
а което обсъждат е достойно,
което не значи равностойно!

Дата: 23.01.2020
Категория:
Автор: rhymefan

историята
е наука — вън от на
властта ръцете

.....................................

алтернативно:

историята
е наука — на властта
извън ръцете

Дата: 22.01.2020
Категория:
Автор: rhymefan

сърцевината
на нещата — (в) любовта
и (в) добротата

Дата: 22.01.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Емоцията вдъхновява,
а разумът ни направлява
как ребуса да се решава.

Дата: 21.01.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Предишни хидроинженери
стотици язовири построиха,
а сган продажни лицемери
до дъно днес ги пресушиха!

Дата: 20.01.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

За кризата безводна
не зимата безснежна,
а шайката продажна
престъпно е виновна!

Дата: 20.01.2020
Категория:
Автор: rhymefan

отново
зима безснежна

и
сивота мразовита

горѝ секат се без жал
и

безснежие ни
насмита

Pages