Добре дошли!

Дата: 13.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Блестят сълзи в очите,
като в нощта звездите,
от болките в душите!

Дата: 13.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Любов една,
напреднала
във възрастта,

поруменя,
приседнала
до теб, мечта,

да бъде пак
любов една
новородена

и да е бряг,
и Бъднинà —
Светà Вселенна...

Дата: 13.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Сълзица стене:
— Не ме бършèте,
а да живея —
ме оставете!...

Че за живот-миг
съм отредена
и да съм сетне
следа солена...

Следа солена,
следа горчива,
но си повтарям:
— Недей унива!...

Дата: 12.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Самоиронията
лекува фобията,
но не и манията.

Дата: 12.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

розо —

цвете
на
цветята —

размечтавай
необята

любовта
и
небесата

и
душите

и
сърцата

Дата: 12.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

нека
с времето
не избледнява

любовта

а се
задълбочава

................................

нека
тя
заветно
единява

с времето

а не
да
залинява

................................

нека
се
и
овековечава

с времето

а не
да
е
(в) забрава

Дата: 11.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Преходът беше смяната на
лъжци с крадци - едните ни
лъжеха с прекрасно бъдеще,
а другите откраднаха, което
не беше прекрасно, но което
създадохме с труда и ума си.

Дата: 11.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Die Jahre kommen und gehen,
Geschlechter steigen in’s Grab,
Doch nimmer vergeht die Liebe,
Die ich im Herzen hab’.

Nur einmal noch möcht’ ich dich sehen,
Und sinken vor dir auf’s Knie,
Und sterbend zu dir sprechen:
Madame, ich liebe Sie!

Heinrich Heine

извори:

https://de.wikisource.org/wiki/Die_Jahre_kommen_und_gehen

Дата: 10.11.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Тридесет години крачим
като просяци последни,
лидери продажни тачим,
затова сме толкоз бедни.

Дата: 10.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Почти изчезна
речечистотата от
света... горката...

Pages