Добре дошли!

Дата: 05.03.2020
Категория:
Автор: rhymefan

на
този свят

любовен
глад

до
необят

и
невъзврат

Дата: 05.03.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Простота свещена,
но не и заплатена,
от Господ е простена!

Дата: 05.03.2020
Категория:
Автор: rhymefan

конски копита —
по друм отпечатват се
до ненасита

Дата: 04.03.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Който царят величае,
иска всички да омае
и народът да си трае!

Дата: 04.03.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Словесната омраза
душевна е проказа,
а праведната фраза
е лек срещу зараза!

Дата: 03.03.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Не тачат на площадите
на празниците датите,
защото тачат чуждите!

Дата: 03.03.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Борбен оптимизъм,
в дни на песимизъм,
това е героизъм!

Дата: 02.03.2020
Категория:
Автор: rhymefan

„Как да ти кажа,
че мене остави и
в мрак ме удави?“

„Как да ми кажеш,
че мене забрави и
скръб ми достави?“

Дата: 02.03.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Без народно Освобождение
от петвековно робовладение,
няма държавно Съединение,
нито Свободно управление!

Дата: 02.03.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Оказва се,
че добре познатата фраза
„И най-лошият мир е по-добър от най-добрата война.“
може да се поднесе в рамка на „хайку“ :

и най-лошият
мир е по-добър от най-
добрата война

вариант:

и най-лошият
мир е от най-добрата
война по-добър

Pages