Добре дошли!

Дата: 19.12.2019
Категория:
Автор: rhymefan

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ БОЛЬНИЦЫ

Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

Пушкин, Александр Сергеевич

извор:

https://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/03juv_misc/1817l/0250.htm

.........................................................................

опит за римуван превод на тази Пушкинова творба:

НАДПИС НА СТЕНАТА НА БОЛНИЦА

Дата: 18.12.2019
Категория:
Автор: rhymefan

в свят без любов е
крещящо потребен за
нея молебен

свят на любов е
от нея обсебен и
с нея захлебен

Дата: 18.12.2019
Категория:
Автор: rhymefan

любовта — роза
е и в угроза е — в свят
на безрòзие

Дата: 18.12.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Целта на битието
е любов и доброто,
и борба срещу злото!

Дата: 18.12.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Душите на добрите,
подобно на звездите,
блестят във висините.

Дата: 17.12.2019
Категория:
Автор: rhymefan

светлина — чèрпи
от излъчването ти
и тя самата

Дата: 14.12.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Заради мутро - демокрация
и грабителска приватизация
милиони бягат в емиграция!

Дата: 13.12.2019
Категория:
Автор: rhymefan

всяка
майка —
маяк

.................

всяка
майка —
майàк

Дата: 12.12.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Човек, заложил си главата
зарад народ и свободата
е ангел, слязъл на Земята!

Дата: 11.12.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Вардят майката България
днес чиновническа армия
и наемна Ньойска гвардия!

Pages