Добре дошли!

Дата: 01.11.2019
Категория:
Автор: rhymefan

половинчата
обич — нека никога
под синевата

половинчата
обич — нека никога
сред необята

Дата: 31.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

не се побира
високомерието
и в черна дупка

и в черна дупка
високомерието
не се побира

Дата: 31.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Будителите будят и бодят,
душите наши щом заспят
и за неправдите мълчат!

Дата: 30.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

които искат
щастие за всички — е
от гòрък опит

.....................................

които щастие
за всички искат — е
от гòрък опит

.....................................

от гòрък опит
е — които щастие
за всички искат

.....................................

от гòрък опит
е — за всички щастие
които искат

Дата: 30.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

понякога и
убеждаването е
вид насилие

Дата: 30.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

сълзѝте —
живот в тях
скрит е

Дата: 28.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Който сляп е за злото
е слепец за доброто,
а щом зрящ е за злото
е боец на доброто!

Дата: 28.10.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Дете възкликна:
„Ян Библиян!“ — след прочит
на „Ян Бибиян“!...

Дата: 27.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Някой от половин човек
става човек и половина,
а друг човек и половина
се превръща в половина.

Дата: 26.10.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Животът и смъртта
са като брат и сестра,
каквато е родата,
такива са чедата.

Pages