Добре дошли!

Дата: 27.09.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Иисус Христос
добро
не е видял,

но словото Му
е навеки
на
пиедестал!...

Дата: 27.09.2019
Категория:
Автор: rhymefan

добро* най-добре
се описва от добро
невиделите

.....................................

*добро —
респективно — любов,
респективно — обич

Дата: 26.09.2019
Категория:
Автор: rhymefan

на новия ред
с помощта разцъфтя и
извратеността

Дата: 25.09.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Дядо Господ хор създава:
първо Вучков приютява,
после Левчев зачислява,
с нови псалми да опява
страдащата ни държава!

Дата: 25.09.2019
Категория:
Автор: rhymefan

пàзи —
да се дава —
от (само)забрава

.....................................

алтернанивно:

да се да(ря)ва —
пàзи —
от (само)забрава

Дата: 25.09.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Настоятелни
са в любовта, бидейки
състоятелни

и настъпателни, и
уж — доброжелателни...

Дата: 24.09.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

На всекиму идва редът.
Жестоко е когато млади
поемат по вечния път.
Честит е, на който се
помни и тачи трудът!

Дата: 24.09.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Даже в Деня на Сърцето,
бие без отдих то, клето,
с важни проблеми заето!

Дата: 23.09.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

На лятос слънце гоним,
на есен пък го търсим
и в люта зима мръзнем,
докато пролет зърнем!

Дата: 22.09.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Велико дело на нашите предци!
Въпросът е: какво тя означава
и има ли я в нашата държава?
Независимост е да не висим
на чужда шия и да не виси на
нашта шия чужда прокопсия!

Pages