Добре дошли!

Дата: 21.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

числата
на съдбата
ги размесиха

животът
се стъписа
и огъна

числата
на съдбата
ги обесиха

и в дън земя
надеждата
потъна

..........................

животът
си понесе
ориста

защото
пренебрегна
ЛЮБОВТА

Дата: 21.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

няма ли
ЛЮБОВ
е
изнемо̀га

сѝротна
безр`ъка
и
безно̀га

няма ли
ЛЮБОВ

безднѝ
душата

го̀рка
и
на пустота
богата

няма ли
ЛЮБОВ

безднѝ
сърцето —

в скръб
и с
бяло-видело —
отнето

.....................................

и
затуй
бъдѝ

ЛЮБОВ

бъдѝ

озарявай
и
пътеводѝ

и
забъдвай

и
топлѝ

и
благославяй

.....................................

Дата: 20.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

жена
и
мъж
съжителстват

за
да
любведарителстват

Дата: 20.09.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Протестите правдиви
не са от хора диви,
а срещу хора криви!

Дата: 19.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

и благозвучна
Момина клисура и
на обич тучна

Дата: 18.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

нощният вятър
гальовно нашепва и
любвеукрепва

нощният вятър
шепти из къдрици и
влюбва зенѝци

....................................

ветре ле нощен
тъмнѝло прокуждай и
обич пробуждай

Дата: 18.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

напред с парѝте
печалба̀р(к)ите са и
назад с душѝте

Дата: 18.09.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

На говорещите зад гърба,
времето отнема думата,
а на бранещите свобода,
вечно тяхна е трибуната!

Дата: 16.09.2020
Категория:
Автор: rhymefan

плашила̀та сред
лозята — робска орис
сред живот несрет

Дата: 16.09.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

По пътя има препъващи камъни
и преграждащи канари. Първите
всеки сам трябва да премахне, а
вторите - с помощта на правдиви
приятели и смели съмишленици!

Pages