Добре дошли!

Дата: 25.08.2020
Категория:
Автор: rhymefan

ЛЮБОВ и ОБИЧ —
Искрометни — нежни и
Немимолетни

Дата: 25.08.2020
Категория:
Автор: rhymefan

не ѝ е лесно
на сълзата да е мях
за горчила̀та

Дата: 25.08.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Над мен! небе си,
но не си надменно, а
БЛАГОсловено!...

Над мен! небе си,
но не си надменно, а
чрез БОГ — вселенно!...

Дата: 24.08.2020
Категория:
Автор: rhymefan

Das Meer erstralt im Sonnenschein,
Als ob es golden wär.
Ihr Brüder, wenn ich sterbe,
Versenkt mich in das Meer.

Hab’ immer das Meer so lieb gehabt,
Es hat mit sanfter Fluth
So oft mein Herz gekühlet;
Wir waren einander gut.

Heinrich Heine

извор:

https://de.wikisource.org/wiki/Das_Meer_erstralt_im_Sonnenschein

...........................................................................

дословен превод:

Дата: 23.08.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Които вчера са приятели,
а днес са вече неприятели,
ще станат утре и предатели.

Дата: 23.08.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Променя се лицето,
но детското в сърцето
е роза под небето!

Дата: 23.08.2020
Категория:
Автор: rhymefan

колчем цветята
са свежи — лелеят за
любвекопнежи

колчем цветята
са свежи — нашепват за
любвестремежи

колчем цветята
са свежи — говорят за
любвеградежи

колчем цветята
са свежи — възторгват от
любвелетежи

Дата: 22.08.2020
Категория:
Автор: rhymefan

и проявиха
щедрост и ги с бездържавност
обдариха

..................................................................

и прояви се
щедрост и държавността
изкорени се

Дата: 21.08.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Огрява добрината
сърцето и душата,
тъй както светлината
небето и земята!

Дата: 21.08.2020
Категория:
Автор: Angel Popov

Крокодилът също страда,
но не от липса на пощада,
а без плячка за награда!

Pages