Добре дошли!

Дата: 25.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Борците против Бог,
наместо в Рай висок
вървят към Ад дълбок.

Дата: 25.02.2021
Категория:
Автор: rhymefan

не оцени се
саможертвата на Бог
и пак сгреши се —

Боже Господи — Любов
Ти — Който си — върни Се

Дата: 24.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Останал ли е верен
на детското в душата,
Човекът е доволен
от своя дял в Живота!

Дата: 24.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Доброто за едните,
злато е за добрите,
а злото за едните
е златото за злите!

Дата: 24.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Което е от Господ сътворено
и от човек с любов пресътворено
по-вечно е от всичко съградено!

Дата: 23.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Бурно е Черното море,
може всеки да прибере,
ако на някой му се мре!

Дата: 23.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Най-смели врагове
са наште страхове
и алчни грехове!

Дата: 23.02.2021
Категория:
Автор: rhymefan

Мамо, името
„Свен*“ не ти ли прилича
на думата „свян“?!...

................................................

„Свен*“ значи „млад“

извор:

https://aznaetelivy.ru/names/znachenie-imeni/sven#n1

Дата: 22.02.2021
Категория:
Автор: rhymefan

Кава̀ле ро̀ден,
сок от теб дървото на
живота пие!...

Дата: 22.02.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Фалшивите приятели
и хитрите ласкатели
са скрити неприятели!

Pages