Добре дошли!

Дата: 10.07.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

На лъжата словата са криви,
а делата съвсем са фалшиви.

Дата: 10.07.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Страдаме от нас,, когато
не сме самите себе си
и от другите, когато
не са самите себе си.

Дата: 08.07.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Дела добри щом правим,
така ще се представим
и с тях ще се прославим.

Дата: 08.07.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Купуват се слугите
от Царят на парите
и Князът на войните,
за да царуват злите!

Дата: 06.07.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Земята — вече
с име Любовлàндия —
отново свята

Дата: 06.07.2019
Категория:
Автор: rhymefan

Москва! —
Душесиневà!

Москва! —
Сърцесетивà!

Москва! —
Мир тя изкова!

Москва! —
И любов довя!

Москва! —
Добровестовà!

Москва! —
БОГ я призова!

Дата: 05.07.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Ако така върви, бъдещето не е
европейско, нито американско,
или азиатско, а човекоядско!

Дата: 04.07.2019
Категория:
Автор: rhymefan

стихът на иврит
„Йеховà — Ахавà“ значи
„Бог (е) Любов“

Дата: 04.07.2019
Категория:
Автор: Angel Popov

Който хитрува,
се прави на луд,
а който мъдрува,
се прави на шут!

Дата: 04.07.2019
Категория:
Автор: rhymefan

ожѝда и най-
мъничка прашинка за
живот с дружинка

ожѝда и най-
мъничка душѝнка да
е с половинка

Pages