ПРОШКА

Прошка се дава за грешка,
за злото присъдата тежка
решава Съдбата човешка.

Категория: