ЩАСТИЕ

Щастието лично
е към нас критично,
но не е парично!

Категория: