ШЕГАТА

Остричка шегата
е като стрелата,
стигаща лъжата!

Категория: