СТАРОСТ-НЕРАДОСТ

Трудно е да бъдеш стар,
щом с добрите си другар,
лесно е да бъдеш цар,
щом на зли си господар!

Категория: