„Борбата е безмилостно жестока.“-Никола Йонков Вапцаров

Трупоброячът
твърдѝ , че след разстрела
Вапцаров бил жив ,

след което се
взело решение - да
се доразстреля ...

Веднага подир
това последвал втори
успешен разстрел ...

Категория:

Comments

Докогато до такива като Вапцаров има зяпачи, винаги ще има и палачи и трупоброячи...Макар че разстрелът е по-успешен за самите тях...

Pages